ASPSIS – Kokurikulum

Semakan Ibu Bapa melalui laman ASPSIS SMJK Perempuan China Pulau Pinang

Url : http://aspsis.pcghs.edu.my/login/pcghs

Penyemakan Rekod Penglibatan & Pencapaian Kokurikulum & Sukan Murid :

a) Jenis Badan Kokurikulum yang disertai

b) Kehadiran Badan Kokurikulum

c) Rekod Penglibatan, Khidmat Sumbangan & Pencapaian Kokurikulum & Sukan

d) Rekod bagi Elemen-elemen Ekstrakurikulum PAJSK KPM

* Tatacara : Hanya taipkan nombor Kad Pengenalan Murid Tanpa “-“